top of page

Tutkimus

ASETELMA

Tutkimukseen osallistuu yhteensä 265 norjalaista lasta sekä heidän opettajansa ja vanhempansa.

 

Lasten taitoja (mm. matemaattisia taitoja, lukemista ja toiminnanohjauksen taitoja), motivaatiota ja emootioita matematiikan oppimisessa arvioidaan viisi kertaa projektin aikana:

  • 1. luokan kevät 2019

  • 2. luokan syksy 2019 ja kevät 2020

  • 3. luokan syksy 2020 ja kevät 2021

MENETELMÄ

Aineiston keruu järjestetään Oslon yliopistossa. Joka aineistonkeruuajankohtana 8–12 lapsen ryhmä kerrallaan osallistuu seikkailupäivään. Kaikki arviointitehtävät, jotka lapset tekevät, liittyvät johonkin tiettyyn teemaan. Kevään 2019 seikkailupäivän teemana oli astronauttikoulutus. Seikkailupäivän lopuksi lapset saivat diplomin koulutuksen suorittamisesta. Lasten taitojen arviointiin osallistuu useita (erityis)kasvatustiedettä opiskelevia opiskelijoita, jotka toimivat tutkimusavustajina. He saavat arvokasta kokemusta arviointityöstä ja lasten kanssa työskentelystä.

Tilastollisten analyysimenetelmien, kuten myös silmänliiketutkimukseen ja fysiologisten vasteiden mittaamiseen liittyvien välineiden, viimeaikainen kehitys mahdollistavat uusia näkökulmia lasten matemaattisten taitojen kehityksen tutkimisessa. Tässä tutkimuksessa käytämme tilastollisina menetelminä mm. ryhmittelyanalyysejä ja latenttien kasvukäyrien mallinnuksia.  

TULOKSET

Projektin edetessä tutkimustulokset tullaan julkaisemaan kansainvälisinä tutkimusartikkeleina ja päätulokset raportoimaan myös näillä sivuilla.

bottom of page