top of page

Matemaattisten taitojen kehitys

Lasten matemaattiset taidot alkavat kehittyä jo paljon ennen kouluikää. Näiden varhaisten matemaattisten taitojen on havaittu olevan tärkeitä hyvälle matemaattiselle osaamiselle myöhemmin kouluiässä. iSeeNumbers-projektissa olemme kiinnostuneita tutkimaan:

  • miten matemaattiset taidot kehittyvät ensimmäiseltä kolmannelle luokalle,

  • millaisia yksilöllisiä eroja taitojen kehityksessä on, ja

  • mitkä matemaattiset taidot, tai muut tekijät (kuten motivaatio), ennustavat parhaiten myöhempää matemaattista osaamista.

 

Täältä löydät lyhyet kuvaukset niistä matemaattista taidoista, joita tutkimme projektissamme:

bottom of page