top of page

iSeeNumbers -hanke

iSeeNumbers -hankkeessa, joka toteutettiin Oslon yliopistossa vuosina 2018–2022, tutkittiin lasten matemaattisten taitojen kehitystä ja siinä ilmeneviä yksilöllisiä eroja ensimmäiseltä kolmannelle luokalle. Tavoitteena oli ymmärtää paremmin niitä tekijöitä mitkä vaikuttavat matemaattisten taitojen kehitykseen. Siksi keskityimme tarkastelemaan lasten taitojen (matemaattiset, kielelliset ja toiminnanohjaus), motivaation (kiinnostus ja minäkäsitys) ja hyvinvoinnin (koulutyöskentelyn arvostus ja matematiikka-ahdistus) kehityksellistä vuorovaikutusta.​

Voit lukea tutkimuksen keskeiset tulokset ja suositukset täältä. Julkaisut-sivulta löydät hankkeessa tuotetut julkaisut.

bottom of page