top of page

Tutkimushankkeet

Täällä kuvataan käynnissä olevat ja jo päättyneet tutkimushankkeemme, joissa tarkastellaan matemaattisia taitoja sekä niihin liittyvien tunteiden ja motivaation vuorovaikutusta. 

iFeelMath on konsortiotutkimushanke, jota rahoittaa Suomen Akatemia 2022–2026. Konsortion johtajana toimii apulaisprofessori Johan Korhonen Åbo Akademista ja kanssajohtajana professori Riikka Mononen Oulun yliopistosta.

iSeeNumbers -tutkimushanketta toteutettiin Oslon yliopistossa vuosina 2018–2022 ja sitä johti Riikka Mononen. Tutkimushanketta rahoitti Norjan tutkimusakatemia. 

bottom of page