top of page

iFeelMath -hanke

iFeelMath on 4-vuotinen Suomen Akatemian konsortiohanke Åbo Akademin ja Oulun yliopiston välillä. Tutkimme matematiikka-ahdistuksen ja matematiikan osaamisen kehityksellistä ja tilannekohtaista dynamiikkaa peruskoulun oppilaiden keskuudessa 4–6 luokalla ja kehitämme interventioita matematiikka-ahdistuksen vähentämiseksi.

TAVOITTEET
  • Tutkia ​matematiikan osaamisen ja matematiikka-ahdistuksen välistä kehityksellistä dynamiikka

  • Tutkia matematiikan osaamisen ja matematiikka-ahdistuksen välistä tilannekohtaista dynamiikkaa käyttämällä myös fysiologisia mittareita (esim. hien eritys)

  • Kehittää ja testata lyhyiden interventioiden tehokkuutta korkeasta matematiikka-ahdistuksesta kärsivien oppilaiden tukemiseksi

TIIMI

Konsortion johtaja: Apulaisprofessori Johan Korhonen, Åbo Akademi, Suomi

Osahankkeen johtaja: Professori Riikka Mononen, Oulun yliopisto, Suomi

Tutkijatohtori: Anna Tapola (PhD), Åbo Akademi, Suomi

Tutkijatohtori: Pinja Jylänki (PhD), Oulun yliopisto, Suomi

Yhteistyökumppanit:

Professori Bert Jonsson, Uumajan yliopisto, Ruotsi

Professori Silke Göbel, Yorkin yliopisto, Iso-Britannia

Ohjausryhmä:

Professori Lars-Erik Malmberg, Oxfordin yliopisto, Iso-Britannia

Professori Kerry Lee, Hongkongin koulutusyliopisto, Kiina

RAHOITUS

Suomen Akatemia (09/2022–08/2026)

bottom of page