5

Frida näkee joulupukin rekineen joulupuistossa. Hän laskee, että poroilla on yhteensä 16 jalkaa. Yhdellä porolla on 4 jalkaa. Kuinka monta poroa on joulupuistossa?

Vastausvaihtoehdot:

E: 5

S: 3

A: 4

© 2021 by iSeeNumbers