Yksilölliset erot matemaattisten taitojen kehityksessä.
Taitojen, motivaation ja hyvinvoinnin vuorovaikutus.