top of page
Yksilölliset erot matemaattisten taitojen kehityksessä.
Taitojen, motivaation, tunteiden ja hyvinvoinnin vuorovaikutus.
bottom of page